F S T L O G I S T I C S
antrepo-nedir

Antrepo Nedir?

Firmalar, ithalat ve ihracat işlemlerini gerçekleştirirken yapılması gereken belirli gümrük ve evrak işlemleri vardır. Yurt dışına mal gönderildiği veya yurt dışından ülkeye mal getirildiği zaman uyulması gereken gümrük prosedürü belirli bir zaman alır. Bu süreçte ilgili malların bir depoda bekletilmesi ihtiyacı doğar. Bu ihtiyacı karşılamak üzere gümrüklere yakın şekilde konumlandırılan depolara “antrepo” adı verilir. Antrepoda bekleyen mallar henüz vergisi ödenmemiş ticari mallar olarak nitelendirilir ve burada bekletilmelerinin bir süresi yoktur. Diğer bir deyişle malların antrepoda tutulması gereken minimum bir süre veya orada tutulabilecekleri bir maksimum süre belirlenmemiştir. Gümrük ve evrak işlemleri tamamlanana kadar mallar antrepoda bekletilebilir. Öte yandan gümrük idareleri tarafından gerek görülmesi halinde malların başka bir işlemde kullanılacak olmaları durumunda, mala gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanım tayin edilebilir. Böyle bir durumda buna ilişkin düzenlenen beyannamenin tescil edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde malların tüm işlemleri bitirilerek çıkışlarının yapılması gerekir. Aksi takdirde mallar antrepodan tahliye edilir.

Antrepo ile Deponun Farkı Nedir?

Antrepolarda yukarıda belirttiğimiz üzere prensip olarak malların muhafaza edilmesinde herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Mallar onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmadıkları sürece antrepoda bekletilebilir. Depolarda ise malların muhafazası belirli bir süre ile sınırlandırılmıştır. Bu süre malların hangi yolla taşındığına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca antrepo içerisinde muhafaza edilen mallar işleme, elleçleme gibi belli gümrükleme işlemlerinden geçirilir. Depolarda ise bu imkan sınırlıdır. Antrepoya malların yerleştirilmesi için antrepo beyannamesi tescil etmek gerekir. Depolarda ise mallar özet beyan ile alınabilir.

Antrepo Çeşitleri Nelerdir?

Antrepo çeşitleri özel ve genel antrepolar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Genel antrepolar birden çok firma tarafından ortak şekilde kullanılan antrepolardır. Yalnızca kiralayan firmanın kullandığı antrepolar ise özel antrepo olarak adlandırılır. Genel ve özel antrepolar kendi içlerinde farklı antrepo tipleri barındırır.

Genel antrepolar A tipi antrepo ve B tipi antrepo şeklinde ikiye ayrılır:

– A Tipi Antrepo: Antrepoya yerleştirilen malların sorumluluğunun antrepo işletmecisine ait olduğu tip antrepodur. Antrepo işletmecisi stok kayıtlarını kendisi tutar. Mallarda herhangi bir eksiklik söz konusu olması durumunda, antrepo işletmecisi eksik malların fiyatını ve o mallara ilişkin gümrük vergilerini ödemekle yükümlüdür.

– B Tipi Antrepo: Bu tip antrepolarda işletmecinin malların korunması ile ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluğu antreponun kiralanması işlemiyle sınırlıdır. B tipi antrepolarda stok kaydı tutulmaz. Buna bağlı olarak antrepoya yerleştirilen malların stok kaydı ve içeriğinde neler olduğuna dair bilgiler daha önce teslim edilen beyanname ve belgelere göre düzenlenir. Antrepoyu kiralayan kişi mallarda bir eksiklik olması durumunda antrepo işletmecisinin sorumluluğuna gidemez.

Özel antrepo çeşitlerinin tamamında antrepoyu kiralayan işletmeci ile antrepoya yerleştirilen malların sahibi aynı kişidir. Tahmin edileceği üzere antrepoya yerleştirilen malların sorumluluğu da tamamen bu kişiye aittir. Bu antrepo tipleri kendi içinde C, D ve E tipi olmak üzere 3 alt gruba ayrılır:

  • C Tipi Antrepo: C tipi antrepo yalnızca eşya listesinde yer alan malların konulabildiği antrepo tipidir. Listede yer almayan mallar antrepoya konulamaz.
  • D Tipi Antrepo: D tipi antrepolarda depolanan malların gümrüğe sunulması ihtiyacı olmadan işlem yapılabilmesi imkanı bulunur. Eşya listesinde yer almayan mallar da antrepoya yerleştirilebilir. Bunun için Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden izin alınmalıdır. Burada depolanan mallara Gümrük Kanunu m.104/3 uygulanır. Buna göre D tipi antrepolarda bulunan mallara ilişkin ödenmesi gereken vergiler hesaplanırken, malların antrepoya yerleştirildikleri tarihteki değerleri esas alınır. Depolanan mallar basitleştirilmiş usul kapsamında değerlendirilir ve serbest dolaşıma sokulabilir.
  • E Tipi Antrepo: Bu tip antrepolarda depolanan mallar Gümrük Kanunu m.93/3 kapsamında değerlendirilir. Buna göre fiziki olarak depolama yeri olmadan, antrepo stok defteri tutularak işlemler yapılır. Hak sahibinin depolama için kullandığı yer neresiyse orası antrepo olarak kabul edilir veya herhangi bir depolama yeri olmamasına rağmen mallara antrepo kuralları uygulanır.

Bunların dışında bir de F tipi antrepolar bulunur. Bunlara aynı zamanda “Gümrüklü antrepo” adı da verilir. Genel antrepolar kategorisine giren bu antrepo çeşidinde mallar gümrük gözetimindedir.

Belirtmek gerekir ki antrepo tipine göre gümrüklerde farklı işlemler uygulanır. Bu nedenle malların depolanacağı antreponun tipi belirlenirken kiralanacak antreponun sağladığı avantajlar göz önünde bulundurulmalıdır. Kiralanan antrepo tipi depolanacak malların özelliklerine uygun olmalıdır. Örnek vermek gerekirse depolanan malların yanıcı veya patlayıcı özellikte olması durumunda, kiralanan antreponun buna karşı korunaklı olması için özel olarak dizayn edilmiş olması önem taşır. Antrepo fiyatları seçilen tercih edeceğiniz antrepo tipine göre değişkenlik gösterir.

antrepo-hizmetleri-fst-lojistik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia.


  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do.
  • Dunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.
  • Tion ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
  • Eprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat.
  • Ccaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia.

FST LOJİSTİK OLARAK; DEPOLAMA HİZMETLERİMİZ İLE İŞİNİZE GÜÇ KATIYORUZ.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

FST Lojistik, uluslararası lojistik hizmetlerinin yanı sıra antrepo hizmetleri konusunda da profesyonel ve deneyimli kadrosuyla müşterilerine destek sağlar. Uzun yıllara dayanan deneyimiyle FST Lojistik, elleçleme, gümrükleme ve etiketleme gibi antrepo hizmetlerini hızlı ve eksiksiz şekilde sunar.